A Veszprémi Főegyházmegye oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése

Kedvezményezett: Veszprémi Főegyházmegye
Projektösszeg: 160 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2017. március 1. – 2017. december 31.
Megvalósulási helyszínek:   

  • Szent Margit Római Katolikus Óvoda 8200 Veszprém, Dózsa György utca 13 (Hrsz: 5808)
  • Szent Anna Római Katolikus Óvoda 8500 Pápa, Zimmermann utca 10 (Hrsz: 2907)
  • Szent Lukács Idősek Otthona 8380 Hévíz, Római utca 1 (Hrsz: 1502/6)

Projekt sorszáma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00057

A projekt részletes szakmai tartalma:

A Veszprémi Főegyházmegyének jelen projekt keretein belül lehetősége nyílik, hogy az épületenergetikai szempontból kevésbé hatékony épületeit korszerűsítse. A projekt keretein belül energiahatékonysági és megújuló energiát hasznosító projektelem is megvalósul. Ezáltal az épületek fenntartási költségei jelentős mértékben mérsékelhetőek, a komfortérzet javul, továbbá jelentősen hozzájárul a nemzetgazdasági célok eléréséhez, mint például a megújuló energiaforrások alkalmazása vagy üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. A fejlesztéssel érintett épületek a hévízi Szent Lukács Idősek Otthona III. épülete, a pápai Szent Anna Óvoda, továbbá a veszprémi Szent Margit Óvoda.

A pápai Szent Anna Óvoda két épület részből tevődik össze, egy nagyjából 100 évvel ezelőtt épült és egy a 90-es években készült, melyek energiahatékonysági szempontból elmaradnak a követelményektől. Ebből kifolyólag szükséges az épülethatároló szerkezetinek korszerűsítése, többek között a tető, a padlás – és az árkádfödém hőszigetelése továbbá a nyílászárók fokozottan hőszigetelő típusra cserélése. A gépészeti rendszert illetően megvalósulna a meglévő kazánok kondenzációsra cseréje továbbá a HMV igény részbeni kielégítése napkollektorok segítségével. Végül a villamosenergia fogyasztás mérséklésére napelemes rendszer került betervezésre.

A veszprémi Szent Margit Óvoda esetében a határoló szerkezeteket az elmúlt évek során felújították, 2-3 éves, jó hőszigetelő képességű ablakok vannak beépítve, így a határoló szerkezetek tekintetében kizárólag a padlás és pincefödém kerül leszigetelésre. A gépészeti rendszer azonban elavult, a régi gázkazánt kondenzációs kazánra cseréljük, továbbá a villamos energiafogyasztást itt is napelemes rendszer biztosítaná.

A hévízi Szent Lukács Idősek Otthona épületegyüttese a 90-es években építették, azonban tekintettel az üzemszerű használatára (az átlagosnál magasabb hőmérséklet biztosítása), az épület már nem minősül épületenergetikai szempontból korszerűnek. A határoló szerkezetek érintő felújítások magában foglalják a homlokzati hőszigetelést, padlásfödém hőszigetelést, továbbá a nyílászárók korszerűsítését. Megtörténik a hőtermelő kazán cseréje továbbá a villamos energiaigény csökkentése napelemes rendszer által.

A Projektekkel kapcsolatos további információ kérhető:

Dr. Harsányi Endre
e-mail: drharsanyiendre@gmail.com
tel.: 06/30 238 4705

A projektek a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.