Veszprémi Főegyházmegye épületeinek energetikai felújítása

Kedvezményezett: Veszprémi Főegyházmegye
Projektösszeg: 200 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.

A fejlesztéssel érintett intézmények:

  • Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola  Keszthely, Kossuth Lajos utca 75. hrsz.
  • Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola 8990, Várpalota, Szent Imre út 3. hrsz: 177

Projekt sorszáma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00034

A projekt részletes szakmai tartalma:

A pályázat szakmai tartalma a KEOP-7.13.0/15-2015-0030 kódszámú lezárt projekt műszaki tevékenységén alapul. A felújítás keretein belül lehetőség nyílik a Veszprémi Érsekség fenntartásában lévő épületek épületenergetikai korszerűsítésére, különös tekintettel az épületek határoló szerkezeteinek elemeire, a villamos valamint a gépészeti rendszerekre. Ezáltal az épületek fenntartási költségei jelentős mértékben mérsékelhetőek, a komfortérzet pedig javul. A fejlesztéssel érintett épületek a keszthelyi Ranolder, továbbá a várpalotai Nepomuki iskola. A keszthelyi intézmény egy három épületből álló épületegyüttes, melyek közül a projekt tárgyát az utcai és az udvari épület képezi. A nagyjából 100 éves épületek hőtechnikai szempontból elavultnak tekinthetőek, a mai jogszabályi környezetnek nem felel meg. Az épületek helyi védettség állnak, azonban a főépítészi hivatal támogatja a beruházást. A határoló szerkezeteket érintő munkák keretein belül megvalósul a homlokzatok, padlásfödém és lapostető szerkezetetek hőszigetelése, épületek nyílászáróinak hőszigetelt cseréje az érvényben lévő jogszabályi környezet szerint, melyekkel jelentősen csökkenthető a szerkezetek hővesztesége. Az épületek fűtését 3 db pellet tüzelésű kazán látja el, melyek esetében korszerűsítésre nincs szükség, azonban a hőhordozó csővezetékek felújítását elvégeznénk, mivel a kazáncserénél ezek a fejlesztésből kimaradtak. Többségük elavult, nagy hőveszteséggel rendelkezik, fennáll a lyukadás veszélye, ami által az intézmény fűtés nélkül maradhat. A várpalotai épület két részből áll, az utcai épület az 50-es – 60-as években épülhetett, hozzákapcsolódik egy az ezredforduló környékén épült kétszintes épület. A projekt tárgya, az utcai épület, mely a mai energetikai előírásoknak nem felel meg. Védelem alatt az épületegyüttes nem áll. A projekt keretén belül hőszigetelésre kerülne a homlokzat valamint a födémszerkezet, a nyílászárókat korszerű, hőszigetelt típusúra cserélnénk. A gépészeti korszerűsítés tekintetében a meglévő pelletkazánokhoz nem nyúlnánk, azonban a helyiségenként történő szabályozást ki kell építeni. Szintén megvalósulna a jelenlegi napelemes rendszer bővítése. A pályázatban elnyert támogatás összege 200 000 000 Ft.

A Támogatási kategória: Infrastrukturális fejlesztés; a támogatás összegét figyelembe véve a projekt a 150-500 millió forint közötti kategóriába esik.


A Projektekkel kapcsolatos további információ kérhető:

Dr. Harsányi Endre
e-mail: drharsanyiendre@gmail.com
tel.: 06/30 238 4705

A projektek a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.